2 miljoen euro voor onderzoek naar datakwaliteit en gezondheidsverschillen

Nieuws

Twee miljoen euro voor onderzoek naar datakwaliteit en gezondheidsverschillen

De HAN University of Applied Sciences (HAN) ontvangt in totaal 2 miljoen euro voor twee projecten om verdiepend onderzoek uit te voeren. Het project DEMAND dat de HAN samen indiende met de hogescholen Saxion en Fontys is erop gericht om de kwaliteit en beschikbaarheid van data te verbeteren. Het project 2SHIFT dat de HAN met Fontys indiende, heeft de ambitie om de kansen op gezonder leven te vergroten. 

De twee 2 miljoen euro, gelijk verdeeld over beide projecten, is het gevolg van de toekenning van twee SPRONG-subsidies voor versteviging van bestaande onderzoeksgroepen en samenwerkingen. Samen met de vorig jaar toegekende SPRONG-subsidie voor onderzoek op het gebied van waterstof heeft de HAN nu 3 trajecten lopen die naadloos aansluiten bij de thema’s waarop de HAN het verschil wil maken: Slim (data), Schoon (waterstof) en Sociaal (eerlijke gezondheid).

Over het project DEMAND

Bedrijven worden steeds afhankelijker van data waarop ze hun bedrijfsprocessen en verdienmodellen baseren. Maar in hoeverre is die data beschikbaar, volledig en betrouwbaar? De betrokken partners binnen dit project ontwikkelen samen een toolbox én een werkwijze die de beroepspraktijk helpt met datagericht digitaliseren. Digitale innovaties zijn immers alleen succesvol als het datafundament binnen organisaties goed is georganiseerd .

Stijn Hoppenbrouwers, lector Model-Based Information Systems aan de HAN:  “Dankzij DEMAND is er nu serieuze en directe aandacht voor het datafundament van allerlei data-intensieve toepassingen, bijvoorbeeld voor digital twinning, data science en AI. De laatste jaren werd deze cruciale randvoorwaarde op de achtergrond geplaatst, maar het besef begint door te breken dat een goed datafundament echt een kwestie is van ‘dat of niks’ voor geavanceerde toepassingen. De behoefte aan toegankelijke, realistische ondersteuning daarbij is enorm, met name in het MKB."

Gerard Schouten, lector AI & Data van Fontys Hogeschool: “Data is dé brandstof voor artificiële intelligentie (AI) toepassingen. De focus van AI ligt nu erg op het optimaliseren van modellen. Het vergroten van datakwaliteit en het consistent annoteren van data levert in de praktijk echter veel meer op. Bij Fontys hebben we veel ervaring met data engineering als solide basis voor AI engineering. Die kennis brengen we graag in bij het DEMAND project."

Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence bij Saxion University of Applied Sciences: "Als lectoraat zijn we betrokken bij veel toepassingsgebieden zoals industrie, veiligheid, zorg en energietransitie. Overal zie je hetzelfde patroon. Bij elke toepassing bedenkt men aan het eind dat er nog iets moet met data of ICT en klopt men bij ons aan. DEMAND keert dit om en stelt data centraal. Data vanaf het begin meenemen gaat absoluut tot een grote kwaliteitsslag en meer impact van onderzoek leiden. Mooi om te zien hoe we met de HAN en Fontys hier dezelfde visie delen." 

Over het project 2SHIFT

De ambitie van dit project is het vergroten van eerlijke kansen op gezond leven.

Het idee is om  dit te doen door het vormgeven en versterken van gemeenschappen. De gemeenschap is in dit verband een samenwerking tussen inwoners én professionals vanuit wonen, welzijn, zorg en gemeenten. 2SHIFT start op vier plekken (fieldslabs). In Nijmegen in de westelijke kanaalzone, in Eindhoven, in de Mooi Maasvallei en in de gemeenten Uden en Gemert-Brakel.  

Miranda Laurant, HAN-lector organisatie van zorg en dienstverlening: "We zijn blij met de toekenning van deze subsidie omdat dit ons – HAN en Fontys – de mogelijkheid biedt om meerjarig met zowel de praktijk als het onderwijs te werken aan een belangrijke maatschappelijke kwestie. Er wordt hiermee een stevig fundament gelegd. Met deze financiering kunnen we innovaties ontwikkelen die er toe doen, samen met en voor de mensen. En kennis ontwikkelen wat dit betekent voor de rol en verantwoordelijkheden van inwoners en professionals die sectoroverstijgend zullen gaan samenwerken."

Mariël van Pelt, lector sociale veerkracht bij Fontys Hogeschool: Sociaal-economische gezondheidsverschillen vragen nieuwe kennis, andere samenwerking tussen formele en informele partijen en structurele oplossingen. Uitgangspunt is daarbij aansluiten bij wat inwoners en gemeenschappen “beweegt”. Wat vinden zij belangrijk? Waar lopen ze voor warm? En wat kunnen zij zelf? Dit in plaats van leefstijl- en gezondheidsinterventies naar hen toebrengen en verwachten dat zij die overnemen en uitvoeren."

Over de subsidie 

De SPRONG subsidie wordt toegekend door het regieorgaan SIA. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doet ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden.

Over Slim, Schoon en Sociaal

Bij de HAN werken we met bedrijven uit de regio samen aan een slimme, schone en sociale toekomst. We organiseren dit vanuit onze opleidingen, lectoraten, centres of expertise met de focus op 3 zwaartepunten: Smart Region, Sustainable Energy & Environment en Fair Health. Dit noemen we bij de HAN: Slim, Schoon en Sociaal. Deze 3 zwaartepunten zorgen dat verschillende opleidingen en onderzoekers samenwerken aan praktijkgericht onderzoek en innovaties in het werkveld.