AI Congres van 8RHK ambassadeurs op 14 juni

AI-agenda

Leer dinsdag 14 juni alles over Artificial Intelligence tijdens het AI Congres dat 8RHK ambassadeurs samen met partners als Oost NL, AI-hub Oost Nederland, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, BOOST Smart Industry, SIKA en FME organiseert: van 17:30-22:15 uur in CIVON in Ulft.

Aritificial Intelligence wordt vaak geschetst als een sleuteltechnologie. Eentje die de wereld gaat veranderen. Maar waarom? En wat houdt het in? Materie die lastig te begrijpen is en nog belangrijker: wat kan het betekenen voor jouw organisatie? De bekende succesvolle voorbeelden, zoals zelfrijdende auto’s, lijken vaak ver weg. Daarom is het goed om Artificial Intelligence niet alleen als doel te zien, het is een hulpmiddel bij digitaliseren. De vragen die opkomen en de stappen die men doorloopt in de ontwikkeling van AI in de eigen organisatie zijn de reis al meer dan waard.

Tijdens het congres nemen interessante sprekers je mee in de materie, praktijkvoorbeelden en wordt een handreiking gedaan in de eventuele eigen stap naar dataverzameling.

Voor wie?
Het congres is gericht op kennisdeling over AI en is voor ondernemers, organisaties en overheden. Kortom: Iedereen die de digitale toekomst van de eigen organisatie (mede) bepaalt en kansen aan wil grijpen - uit de sectoren maakindustrie, onderwijs, mobiliteit, overheid, agro, energietransitie, zorg en bouw - is van harte welkom.

Programma
Het congres brengt je dicht bij de praktijk, het bestaat uit een plenair gedeelte met twee keynote sprekers, een inspiratiemarkt en tot slot deelsessies in themagroepen. 

17:30 - 17:50 uur - Inloop
17:50 - 18:00 uur - Welkomstwoord door avondvoorzitter Esther Ruesen
18:00 - 19:00 uur - Plenair gedeelte

Vanuit hun expertises vertellen Ruben Wegman (CEO Nedap, dat AI toepast bij klanten) en Maarten Steinbuch (wetenschapper hightech systemen, ondernemer en spreker) van alles over AI.

19:30 - 20:30 uur – Inspiratiemarkt
Organisaties en ondernemingen (TZA, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, I@ontrol, Graafschap College, DatalabGO, Anne4Care, BINX Smartility, Atlas Omgevingskwaliteit - Winterswijk) tonen hun toepassingen van AI. Een hapje en drankje staan voor je klaar.


20:45 - 21:45 uur - Deelsessies
Per thema nemen ondernemers en organisaties je mee in de toepassing van AI in hun bedrijf of organisatie. Te kiezen is uit de volgende deelsessies:

Maakindustrie – AI-projecten in Oost-Nederland
Het Digital Twin Fieldlab/Technohub project is gestart met vijf deelprojecten bij de maakindustrie in Oost-Nederland. De gehele product life cycle wordt onder de loep genomen. In deze deelsessie hoor je hoe Data Science en Artificial Intelligence technieken de impact kunnen vergroten, bijvoorbeeld in Predictive Maintenance. Met: Germonda Mooij – Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

Maakindustrie – AI en kwaliteitscontroles
Veel kwaliteitscontroles worden nog handmatig gedaan. Door AI wordt de voorspelbaarheid van een kwaliteitscontrole vergroot, waardoor het proces minder intensief en tijdrovend is. In deze deelsessie een case van een ondernemer die samen met FME AI in kwaliteitscontrole doorvoerde en wat daarvoor nodig was. Met: Wouter Kaag – IJssel Technologie en FME

Maakindustrie – AI en machine-onderhoud
Het ophalen van data en het toepassen van AI kan van grote waarde zijn voor maintanance. Onderhoud van machines is daardoor beter te voorspellen en storingen te voorkomen. Met als resultaat minder uitval en een beter te plannen onderhoudsproces. BOOST neemt je aan de hand van een praktijkvoorbeeld mee in wat AI kan betekenen voor je maintanance.  Met: Maurice Ditewig – Directeur industriële automatisering Hellebrekers en BOOST

Onderwijs
Wat moet een organisatie op orde hebben om met Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en AI aan de slag te kunnen? Wat gebeurt er binnen het Living lab Learning met AI/LLO en hoe kunnen organisaties consortia vormen om aan te haken? Welke ethische vraagstukken spelen een rol? Wat moet je aan de voorkant bij projectvorming al bedenken om niet bij aanvang van het project verast te worden? Hoor er alles van in deze deelsessie. Met: Radboud Universiteit

Zorg / gezondheid
Als professionals in de gezondheidszorg wordt dagelijks (cliëntgerelateerde) informatie digitaal vastgelegd. Hoe kunnen al die verzamelde data in bruikbare informatie veranderen waarmee de kwaliteit van zorg, en daarmee ook de werkomgeving van professionals wordt verbeterd? In deze deelsessie volg je de zoektocht naar de eerste initiatieven rondom Data en AI van Sensire. Met: André Hermsen – Innovatiemanager Sensire

Mobiliteit
In de wereld van mobiliteit wordt het werken met data en algoritmen steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan navigatie, die je netjes van A naar B stuurt. Hoe werkt dit eigenlijk? Ga in deze deelsessie in gesprek over de impact van AI en de rol van de overheid.  Met: Jurgen Rutgers – Eigenaar BeSite

Agro 
Hoor in deze deelsessie van pragmatische toepassing van AI en Data in de Agro Food. De afweging tussen investering, business value en risico. Het doel is dat je na deze sessie een helder beeld kunt vormen over de toepassingsmogelijkheden binnen jouw bedrijf. Tijdens de sessie is er ook voldoende ruimte om jouw eigen case/vragen/zorgen/uitdagingen te bespreken. Met: Bram de Vrught – Directeur QING

Bouw
Om de integraliteit tussen de partijen nog beter te maken, zet BINX Smartility verschillende technieken in. Via tools om inzicht te krijgen in een gebied, gebouw, interieur en menselijk handelen, kortom: het praktisch toepassen van Artificial Intelligence. De gewenste precisie bepaalt welke techniek zij het beste kunnen toepassen. Vervolgens wordt de ingewonnen data omgezet naar bruikbare informatie en kunnen zij analyses doen, om de eisen die aan het project gesteld zijn echt waar te maken. Met: Anton Aragelian – Teamleider BINX Smartility

21:45 - 22:15 uur - Afsluiting / netwerken en een drankje

Esther Ruesen verzorgt de samenvatting en terugblik, samen met de organisatoren van de deelsessies. 

Meer informatie en aanmelden via: 'Laat data voor je werken!'  Congres Artificial Intelligence 14 juni - CIVON in Ulft - 8RHK ambassadeurs