AI for Industry Jaarevent

AI-agenda Industrie

Het programma van het AI for Industry Jaarevent 2023 bestaat uit zowel praktijkcases van huidige toepassingen van Artificial Intelligence, als een blik naar de toekomst. Het thema dit jaar is ‘Samenwerken aan AI-innovatie en impact’ en de locatie is dé Perron 038 plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle. Er is ruime mogelijkheid om te netwerken tijdens het event.

Samenwerken aan AI-innovatie en impact
AI kan bijdragen aan oplossingen voor industriële en maatschappelijke vraagstukken. De toepassing van AI biedt veel kansen om effectiever en efficiënter te produceren, oplossingen te vinden voor het huidige personeelstekort en bij te dragen aan minder CO2 uitstoot en meer duurzaamheid. In de praktijk blijkt de succesvolle implementatie van AI-toepassingen echter niet vanzelfsprekend.

Succesvolle toepassing van AI en met name ook opschaling van AI ‘proof of concepts’ naar de operatie, vraagt sterke samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties én ook binnen bedrijven. Over de succesfactoren voor de toepassing van AI gaan we tijdens dit AI Jaarevent met elkaar in gesprek bij Perron 038 in Zwolle.

We laten veel praktijkcases de revue passeren. Er is een uitgebreid programma met sessies, voor zowel bedrijven die willen starten met AI, als ervaren bedrijven met interesse in de toekomst van AI.

  • Ondernemers in de industrie en experts op het gebied van AI geven tijdens het plenaire programma in keynotes en in een panelgesprek hun visie op de succesfactoren voor AI-innovatie, implementatie en opschaling.

  • Tijdens de break-out sessies wordt dieper ingegaan op praktijkcases en worden live demo’s getoond over:

    • Het opzetten van een data infrastructuur om data uit je machines en systemen te halen, zodat je AI kunt gaan toepassen.

    • Veel gebruikte AI-toepassingen als Predictive Maintenance en Quality Control. Maar ook de toepassing van Digital Twins en inzet van AI bij robotisering en de ontwikkeling naar autonome systemen. 

    • Nieuwe toepassingen op het gebied van Generative AI, zoals ChatGPT en andere Large Language Models en de toepassing van Synthetische Data in de industrie.

    • Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in AI-innovatie Fieldlabs en Projecten.

In alle sessies staan use cases en demonstrators centraal. Diverse FME-lidbedrijven en andere organisaties presenteren en delen hun ervaringen uit de praktijk. Ook zijn diverse techno startups aanwezig op het event, met presentaties van hun AI-toepassing.

Programma

13:30 - 14:00 uur | Inloop met koffie / thee
14:00 - 15:15 uur | Plenair programma
15:15 - 15:45 uur | Netwerkpauze
15:45 - 17:15 uur | Break-out sessies
17:15 - 18:00 uur | Netwerkborrel met hapjes en drankjes

Bekijk voor meer info de website

Ook interessant voor jou
AI REGIO Verder lezen
AiNed geeft stevige impuls aan mkb voor ontwikkeling en toepassing van AI
14 augustus 2023
Verder lezen
Silo AI neemt het Nederlandse AI-bedrijf Machine2Learn over Verder lezen
Arno Dumoré, Duflex: "Artificial intelligence is geen tovermiddel" Verder lezen
Subsidie voor digitale en circulaire industrie Overijssel
12 mei 2023
Verder lezen
Raymond Wentink, Singa bv: ‘Hoger rendement en efficiëntere bedrijfsvoering beginnen met dataverzameling’ Verder lezen
Fieldlab Digital Twinning van start
6 juli 2021
Verder lezen
AI-hub Oost-Nederland is partner van