Binnenlandse Zaken zoekt hulp bij beeldherkenning en remote sensing

Nieuws

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties roept de markt op om met AI-oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing via een SBIR-oproep. SBIR staat voor 'Small Business Innovation Research' en is een gefaseerde innovatiecompetitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste offertes doorgaan. 

Het doel van deze SBIR is: 

1. Het ontwikkelen van AI-oplossingen met gebruik van beeldmateriaal met remote sensing (sensoring op de grond, met drones en/of satellieten) voor het oplossen van maatschappelijke vragen voor de inrichting van de leefomgeving van publieke organisaties.

Daarbij gaat het om:
a. oplossingen met de ruimtelijke inrichting van Nederland;
b. oplossingen voor de ontwikkeling van klimaat neutrale steden (denk aan inzicht en verantwoording van uitstoot);
c. oplossingen voor toezicht en handhaving in de fysieke ruimte;
d. andere oplossingen voor maatschappelijke vragen in de fysieke ruimte.

2. Het ontwikkelen van oplossingen om het toegankelijk maken van beeldmateriaal met remote sensing en uitwisseling van data en transparantie te bevorderen, bij het gebruik van AI-toepassingen.

Het ministerie geeft zelf al enkele voorbeelden, zoals het identificeren van planttypes en -ziektes met AI of het in kaart brengen brengen van ruimtelijke omgevingen om hitte te reduceren. 

De opdracht loopt van november 2022 tot en met september 2024. Het indienen van offertes kan van 24 juni tot uiterlijk 3 oktober. 

Meer informatie over deze SBIR: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sbir/abc-sbir/ai-beeldherkenning-en-remote-sensing