MIT-regeling van start voor ondersteuning AI-projecten van mkb

Nieuws

Op 15 maart 2022 gaat de landelijke MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het MKB van start. Met als doel de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en de versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. Deze vanuit de NL AIC geïnitieerde en ondersteunde regeling is in samenwerking met de regionale organisaties opgezet. Er is voor deze regeling € 2,9 miljoen beschikbaar.

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt de MIT-regeling ondersteund vanuit het AiNed programma.

Aan de slag met AI in Oost-Nederland

De AI-hub Oost-Nederland helpt partijen hun weg te vinden in het AI-speelveld. De hub is er voor ondernemers (startups, scale-ups, mkb en grootbedrijf), kennisinstellingen en overheden die met AI aan de slag zijn of dat graag zouden willen. De hub brengt partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart en leggen de juiste verbindingen op de voor Oost-Nederland belangrijke thema’s gezondheid, voeding, energie, industrie en onderwijs.

Planning en ondersteuning

De MIT-regeling gaat op 15 maart 2022 van start, de uiterste deadline voor het indienen van uw aanvraag is 10 mei 2022, 17.00 uur. Raadpleeg de gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de planning van de regeling op de website van RVO. De NL AIC ondersteunt deelnemers met actuele informatie over de aanpak en werkwijze om succesvolle projectvoorstellen in te kunnen dienen.

Vragen over de regeling? Neem contact op met de AI-hub Oost-Nederland.