Nieuw investeringsinstrument: I3

Nieuws Overig

De Europese Commissie heeft het nieuwe Interregionale Innovatie Investeringsinstrument (I3) gelanceerd. Dit instrument gericht op mkb-ondernemingen biedt financiële ondersteuning bij het in de markt zetten en het uitbreiden van interregionale innovatieprojecten. Projecten rond slimme productie en de groene en digitale transitie komen in aanmerking. Ook projecten waar decentrale overheden als partner deelnemen, kunnen een beroep doen op I3. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 februari. Er is een budget van 570 miljoen euro beschikbaar.

Het investeringsinstrument I3 valt onder het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het instrument maakt deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie, dat ongelijkheden tussen regio’s wil verkleinen. De economische globalisering en sterkere internationale verbondenheid onderstrepen de noodzaak om te blijven innoveren in een steeds competitievere markt. Het is daarom nodig om samen te werken, niet alleen nationaal maar ook over de grens. 

Slimme specialisatiegebieden 

Het I3-programma speelt in op deze noodzaak en stelt 570 miljoen euro ter beschikking om interregionale innovatie te bevorderen op de thema’s slimme productie, de groene en de digitale transitie. Net zoals bij het regionale EFRO Oost-Nederland moet dit specifiek gebeuren op zogenaamde slimme specialisatiegebieden: sectoren of activiteiten waar de regio sterk in is en die in een regionale innovatiestrategie zijn benoemd. Voor Oost-Nederland zijn deze thema’s vastgelegd in de ‘strategische innovatie- en investeringsagenda’ (SIIA). De provincies, regio’s en Oost NL investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. 

Doelgroep en voorwaarden 

I3 is specifiek ontwikkeld voor mkb-ondernemingen. Grote ondernemingen kunnen alleen deelnemen in goed gemotiveerde specifieke gevallen.  Bijvoorbeeld wanneer mkb-investeringen verband houden met hun waardeketen. Het I3-instrument ondersteunt internationale samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De partners identificeren welke prioriteiten zij delen en welke projecten ze verder uitwerken. Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product zit dan minstens in de demonstratiefase. 

Relevante onderdelen voor Oost-Nederland

Het I3 instrument bestaat uit twee onderdelen waarvan er één relevant is voor Oost-Nederland, namelijk: financiële ondersteuning en advies over investeringen in interregionale innovatieprojecten. Hiermee worden bestaande partners geholpen om innovatieve oplossingen op slimme specialisatiegebieden sneller op de markt te introduceren en op te schalen. Denk hierbij aan projecten over investeringen in slimme steden, digitalisering van de overheidsadministratie en innovatie in de digitale economie. De doelgroepen voor dit onderdeel zijn vooral partnerschappen rond het midden- en kleinbedrijf en startups.

Informatie voor deelname

De call voor I3 is open sinds 23 november. De deadline voor de eerste call is 1 februari 2022 en de tweede call sluit op 18 oktober 2022. De funding rate is 70 procent, het maximale subsidiebedrag is 4 tot 10 miljoen euro.

Voor meer informatie zie: Interregional Innovation Investments (I3)


Of neem contact op met Chris Willemsen of Karolien de Bruine.

Ook interessant voor jou
Met AI naar een hogere klanttevredenheid voor Dar
12 juni 2024
Verder lezen
Succesvolle pilot Berko Wijchen BV bij MKB Datalab-Oost
12 juni 2024
Verder lezen
Succesvolle AI Diner Pensant in Groenlo: Focus op innovatie en samenwerking
15 mei 2024
Verder lezen
AI in mijn bedrijf… MKB Datalab-Oost laat je zien wat er allemaal mogelijk is.
24 januari 2024
Verder lezen
Nederlandse tegenhanger van ChatGPT: goed idee?
8 januari 2024
Verder lezen
Jordi en Thijmen willen Nederland veroveren met salesbot apeelingAI
14 december 2023
Verder lezen
Voorlopig politiek akkoord EU-eisen ontwikkeling kunstmatige intelligentie
10 december 2023
Verder lezen
Conferentie Waardengedreven Dialogen – Generatieve AI Verder lezen
AiNed geeft stevige impuls aan mkb voor ontwikkeling en toepassing van AI
14 augustus 2023
Verder lezen
Kyrill Poemans, Textmetrics: "Algoritme voorkomt discriminatie in vacatureteksten" Verder lezen
Meerjarenplan AI-hub Oost-Nederland overhandigd aan manager van de NL AI Coalitie
19 juli 2022
Verder lezen
Aanmelden European Startup Landscape
1 juni 2022
Verder lezen
Presentatie European AI Landscape met selectie van meest veelbelovende Nederlandse AI-startups
19 januari 2022
Verder lezen
Onderzoek WRR: impact AI vergelijkbaar met introductie verbrandingsmotor
29 november 2021
Verder lezen
Hoe bereid je medewerkers voor op een toekomst met technologie?
28 juli 2021
Verder lezen
Technologie als middel en niet als doel Verder lezen
Artificial Intelligence Innovatieproject
20 juli 2021
Verder lezen
AI-hub Oost-Nederland is partner van