Saxion

Hogeschool Saxion is een middelgroot HBO waarbinnen verschillende onderwijsprogrammaā€™s en lectoraten (onderzoeksgroepen) zich richten op living technology; technologie ten dienste van maatschappelijke vraagstukken. Lectoraten als Ambient Intelligence, Mechatronica en Smart Cities voeren toegepast onderzoek uit naar de verantwoorde inzet van AI. Hoe kan data het best verwerkt en geanalyseerd worden en wat is hiervan de impact op de maatschappij. Docent-onderzoekers en studenten werken samen met bedrijven om de mogelijkheden van AI te onderzoeken

website:
www.saxion.nl
organisation type:
kennisinstelling
specialization:
AI-breed advies, toegepast onderzoek
Telefoonnummer:
Contactpersonen

Neem contact op met:

Jeroen Linssen Associate Lector at Ambient Intelligence
Mettina Veenstra Lector Smart Cities
Abeje Mersha Lector Mechatronics
AI-hub Oost-Nederland is partner van