Chris Willemsen, Oost NL: "Artificial Intelligence: net zo revolutionair als de stoommachine’"

Nieuws

De opdrachten die Siri uitvoert, de antwoorden van een chatbot en de kijk- en luistersuggesties van Netflix of Spotify. Alledaagse mogelijkheden waaraan we al helemaal gewend zijn. Het ‘geheim’ erachter is Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Wat is AI precies? En vooral, waarom is het voor bedrijven interessant?

AI imiteert het denkvermogen van de mens, waardoor machines, software en apparaten zelfstandig handelingen kunnen verrichten en beslissingen kunnen nemen.‘Handig en efficiënt’, zegt Chris Willemsen, projectmanager Tech bij Oost NL. ‘Bijvoorbeeld bij kwaliteitscontrole van producten op de lopende band. Daar kunnen slimme camera’s die zijn uitgerust met AI het werk overnemen. Daardoor komen medewerkers vrij voor andere werkzaamheden. Zij kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als operator. Een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.’ 

AI maakt zichzelf slimmer
‘De systemen zijn bovendien zelflerend’, vervolgt Willemsen. Dat blijkt wel uit de ontwikkeling die chatbots de laatste jaren hebben doorgemaakt. Waar je ‘vroeger’ een vraag heel specifiek en precies moest formuleren, ‘snapt’ de chatbot je nu veel sneller - hoe je je vraag ook stelt en welke woorden je ook gebruikt. ‘Dat komt doordat de chatbots door de jaren heen al doende zijn gevoed met steeds meer data, zoals woorden, maar ook zinsopbouw en categorieën waar vragen binnen vallen. Al die data, dát is het voedsel waarmee AI groeit, slimmer wordt.’

Maatschappelijke en economische impact
De fascinatie van Willemsen voor AI ontstond toen hij jaren geleden als business developer voor Oost NL aan verschillende projecten op het gebied van Smart Industry werkte. ‘We keken onder meer hoe we de industrie van Nederland concurrerend kunnen houden. Er werden toen al volop algoritmes ontwikkeld om productieprocessen slimmer te sturen’, blikt hij terug.
‘Die datagedreven diensten kunnen ook helpen bij maatschappelijke uitdagingen’, concludeerde hij al snel. ‘Bijvoorbeeld om het verbruik van energie of grondstoffen terug te dringen. Dat vind ik interessant en zodoende ben ik gaan onderzoeken wie zich met AI bezighouden en hoe we met AI maatschappelijke en economische impact kunnen maken. Bijvoorbeeld door met AI je concurrentiepositie te versterken of nieuwe datagedreven diensten toe te voegen aan je businessmodel.’

AI-hub Oost-Nederland

Met die gedachte is de AI-hub Oost-Nederland opgericht. Oost NL is een van de initiatiefnemers. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die met AI en data science aan de slag willen, kunnen zich hier melden. ‘De AI-hub biedt laagdrempelig toegang tot het AI-ecosysteem. Wij inventariseren waar iemand naar op zoek is, verbinden hem of haar aan de juiste partij of (kennis)partner in ons netwerk, faciliteren samenwerkingsprojecten en kijken mee naar mogelijkheden voor financiering of subsidies.’  

Make AI Work
Slogan van de AI-hub Oost-Nederland is ‘Make AI Work’. ‘We willen vooral laten zien hoe de kracht van AI kan worden benut in de praktijk’, zegt Willemsen. De AI-hub focust zich daarbij vooral op de toepassing van AI binnen de sectoren gezondheid, voeding, industrie, onderwijs en energie. ‘Vanuit die sectoren kijken partners gericht welke projecten we met bedrijven en kennisinstellingen kunnen ontwikkelen, want we zijn ervan overtuigd dat dit een techniek is die veel kansen biedt.’

Revolutionair
Volgens kenners (de WRR Artificiële Intelligentie | Adviesprojecten | WRR) is de impact van AI vergelijkbaar met de introductie van de stoommachine en de elektriciteit, zegt Willemsen. ‘Dankzij AI wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, is het mogelijk om met minder water en energie meer voedsel te produceren en kunnen vraag en aanbod van energie op elkaar worden afgestemd. AI kan op veel gebieden een enorm verschil maken.’

Nieuwe diensten
Royal Eijkelkamp in Giesbeek doet al zijn voordeel met AI. Dit innovatieve familiebedrijf ontwikkelt en produceert sensoren die onder meer de kwaliteit van (grond)water en bodem meten. Willemsen: ‘Dat genereert grote hoeveelheden meetdata, waarmee bijvoorbeeld boeren gerichter hun land voorzien van water en meststoffen: precisielandbouw.’
Een ander voorbeeld is Nedap in Groenlo. ‘AI in de Nedap-software ondersteunt zorgmedewerkers bij het schrijven van verslagen met medische termen. Het algoritme doet tijdens het schrijven suggesties voor die termen, zodat er minder fouten ontstaan en verslagen sneller klaar en eenduidiger zijn. Bovendien ontlast het de zorgmedewerker.’

Voorspellingen doen
Door grote hoeveelheden data aan elkaar te koppelen, kunnen met hulp van data science en AI voorspellingen worden gedaan. Willemsen: ‘Je kent misschien wel die zilverkleurige stickers in kleding. Daarmee kun je een product beveiligen tegen diefstal, maar je kunt er ook data mee verzamelen, zoals het type product, de beschikbare hoeveelheid op een bepaalde locatie en het moment van verkoop. Neem bijvoorbeeld regenjassen. Door de verzamelde data te koppelen aan andere data, zoals weersvoorspellingen en trends uit het verleden, voorspelt een algoritme wanneer op welke locatie vraag is naar die regenjas en of de voorraad groot genoeg is.’

Zelf aan de slag met AI
Hoe kan jouw bedrijf of organisatie meerwaarde uit data halen en zijn voordeel doen met AI? En hoe zet je de eerste stappen? De AI-hub biedt inspiratie, best practices, AI-events en contacten met AI-experts en bedrijven die vooroplopen in de toepassing van AI. Ook kun je meedoen aan innovatieprojecten waarin AI centraal staat. Kijk voor meer informatie op www.aihub-oost.nl.

AI-hub Oost-Nederland is partner van