Demcon en AI zijn met elkaar verweven

Cases

Een van de kartrekkers van de Nederlandse AI Coalitie en AI-hub Oost-Nederland is Demcon, de Twentse tech-reus die in 1993 vanuit een klein universiteitskamertje werd opgericht. Inmiddels heeft het bedrijf ruim 750 medewerkers, verspreid over vestigingen in onder andere Enschede, Best en Münster, en met verkoopkantoren in Singapore en Tokio. Artificial Intelligence speelt een steeds grotere rol binnen het bedrijf.

Oprichter en directeur Dennis Schipper: “We zijn eigenlijk vanaf het begin al bezig met het slim inzetten van technologie, materialen en data. Eerst gebeurde dat vooral via losse projecten. Nu zijn we bezig met een programma om AI door al onze vestigingen en markten te verweven. Overal waar data is, is AI van waarde.”

Overal waar data is, is AI van waarde

Dennis Schipper, oprichter en directeur Demcon

Verantwoordelijk voor dat programma is David Rijlaarsdam, Business Unit Manager Artificial Intelligence. “Enerzijds helpt het programma om naar de buitenwereld duidelijk te maken hoe we hiermee bezig zijn, zodat partijen die toepassingen hebben waarvoor AI vereist is, ons weten te vinden. Anderzijds is het bedoeld om als organisatie echt een stap te maken: waar willen we qua projecten over vijf jaar staan, welke mensen moeten we aannemen, welke tools willen we ontwikkelen? Het is echt een integraal programma binnen Demcon.”

Robotarm
Een mooi projectvoorbeeld vindt Rijlaarsdam de robotarm die zelf zijn weg in waterleidingen vindt, om de kwaliteit van de leidingen vast te stellen. “De beeldherkenning voor de padplanning vindt nu plaats via een diep neuraal netwerk. Op basis daarvan herkent de robot wat voor soort pijpelement er aankomt: een bocht, een t-splitsing of iets anders. De robotarm is volledig disconnected van de buitenwereld, dus hij moet zelf kunnen beslissen waar hij heen moet.”

Om hem dat te leren, wordt hij gevoed met synthetische data. “Door heel veel namaakplaatjes in te voeren, hebben we de robot geleerd hoe een pijp eruitziet. Dat is goedkoper en sneller dan het bouwen van een volledig pijpsysteem om in te trainen. En veel effectiever dan leren in een bestaand systeem, waar het lang kan duren voor de robot alle mogelijke situaties is tegengekomen.”

Ook in de agrifood-sector wordt datasynthese ingezet. Zo kunnen met behulp van AI onbemande systemen gemaakt worden voor het plukken van aardbeien. Die systemen kunnen aardbeien herkennen, de precieze positie bepalen én bepalen of ze rijp zijn om geplukt te worden – wat ze allemaal leren op basis van synthetische data. Demcon heeft met Nymus3D een eigen animatiestudio in huis, onder andere gespecialiseerd in het nabootsen van de complexiteit van de natuur.

Video: synthetische trainingsdata (agri)

Eieren en munten
Een ander voorbeeld is het classificeren van eieren. Een geautomatiseerd proces beoordeelt per uur van 40.000 eieren of ze in categorie A of B vallen. Rijlaarsdam: “Het mooie aan dit systeem is dat de klant het gemakkelijk kan uitbreiden, ook als die zelf geen kennis heeft van machine learning. We leveren er software bij waarmee je bijvoorbeeld gemakkelijk een nieuwe categorie eieren kunt toevoegen, waarna de machine dat zelf leert toepassen.”

Rijlaarsdam wil ten slotte het voorbeeld van de muntmachine noemen. De vraag die bij Demcon terechtkwam: bepaal binnen een maand van 40.000.000 munten (nee, dat is geen typefout) of ze beschadigd zijn of niet. Zonder enige data over wanneer een munt precies beschadigd is. Met een betrouwbaarheid van 99,9999% (wederom: geen typefout). Rijlaarsdam: “We hadden alleen een model van hoe de perfecte munt eruitzag en hebben een sorteermachine gemaakt met een deep learning network, die de munten vergeleek met dat model. Het is gelukt om in een maand alle munten te beoordelen en te sorteren; dat komt dus neer op zo’n 15 stuks per seconde.”

Muntmachine
Muntmachine

Sorteert met een snelheid van 15 stuks per seconde.

Kennis bij het mkb krijgen
Ook Dennis Schipper is enthousiast over de voorbeelden. Hij realiseert zich echter dat dergelijke AI-toepassingen nog niet voor iedereen binnen handbereik zijn. “Er zijn allerlei veelbelovende technologieën die dit soort projecten succesvol maken. Die technologieën zijn voor een bedrijf als Demcon behoorlijk toegankelijk, maar voor kleinere bedrijven is het lastig om te doorgronden wat er allemaal mogelijk is.” Daarin speelt AI-hub Oost-Nederland volgens hem dan ook een belangrijke rol. “Het werkt goed om een samenwerkingsverband te hebben van waaruit je kennis valoriseert en verspreidt. En waar je je ook kunt melden met een vraag of project.”

Door partijen rond AI te verbinden, kun je de stap maken naar toepassing

Dennis Schipper

Van belang is een goede balans: “We moeten doorgaan met het uitbreiden van onze kennis, én we moeten zorgen dat we die kennis meer bij de bedrijven krijgen, vooral bij het mkb. Dat is de belangrijkste doelgroep, met vaak een regionale binding, en een grote behoefte aan de link naar bijvoorbeeld onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Door die partijen te verbinden, kun je de stap maken naar toepassing.”

Het ideaalplaatje
Schipper ziet een rol voor de hub op drie onderdelen: projecten, netwerk en geld. “De mensen bij de hub moeten in staat zijn samen met de mkb’er een project te definiëren, er moet een kennisinstelling worden betrokken – zoals een onderwijspartij, maar dat kan ook Demcon zijn – en er moet een stukje financiering beschikbaar komen. Dat is het ideaalplaatje. Maar het is vervolgens aan de bedrijven zelf om te zorgen dat het effectief wordt ingericht.”

De hub zorgt dat bedrijven en onderzoeksinstellingen beter naar elkaar luisteren

Dennis Schipper

“Sowieso is het goed dat het ecosysteem zich ontwikkelt”, vervolgt hij. “Meer aandacht voor het thema zorgt voor meer interesse, meer interesse zorgt voor meer studenten, wat weer leidt tot meer goed opgeleid personeel. De hub kan er bovendien voor zorgen dat het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen beter naar elkaar luisteren.”

Meer weten over AI-hub Oost-Nederland of over Demcon? Neem contact op.

AI-hub Oost-Nederland is partner van