Jennifer Goodall, Mindaffect: Het ‘Aurora Hearing Diagnostic System’: ’s werelds snelste objectieve gehoortest

Nieuws Gezondheidszorg

‘The Netherlands did it again.’ Als ze even haar ogen sluit en dagdroomt, ziet Jennifer Goodall die kop in grote letters op de voorpagina van The New York Times. De CEO van de start-up MindAffect weet het zeker: haar team werkt aan een unieke technologie die het leven van mensen met hoor- en zichtproblemen zal veranderen en de gezondheidszorg efficiënter en beter zal maken.

Goodall, afkomstig uit de Verenigde Staten, staat aan het roer van de ambitieuze start-up die revolutionaire oor- en oogtesten ontwikkelt. Het bedrijf, dat opereert op het snijvlak van gezondheid en technologie, is gevestigd in het Gelderse Ede. Wie denkt dat de CEO liever in Amerika had gezeten, heeft het mis. ‘Nederland is een bijzonder land. Het is klein, maar het heeft de kenmerken van een veel groter speelveld. Daarom noem ik Nederland een microkosmos. Je hebt hier goede gezondheidszorg, goed opgeleide mensen, een sterke infrastructuur en een overheid die zich bekommert om haar burgers.’

Achterstanden, eenzaamheid en onnodige zorgkosten
Als Goodall wordt gevraagd naar het probleem waarvoor MindAffect een oplossing ontwikkelt, steekt ze direct van wal. Mede door haar persoonlijke ervaringen met een slechthorende in haar privékring, weet zij als geen ander wat de nadelige invloed van een gehoorprobleem kan zijn. ‘Maar liefst 20 procent van de bevolking heeft een gehoorprobleem. Van deze groep wordt slechts 23 procent voor het gehoorprobleem behandeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat onbehandelde slechthorendheid wereldwijd 1 biljoen dollar per jaar kost. Het gaat hierbij om kosten voor gezondheidszorg, langdurige zorg, productiviteitsverlies en onderwijskosten.’

Goodall vervolgt: ‘Het gehoor is een van onze belangrijkste zintuigen die we gebruiken om te leren en om met anderen om te gaan. Slechthorendheid die niet wordt behandeld, heeft levenslange gevolgen en veroorzaakt ontwikkelingsproblemen, sociaal isolement en psychische aandoeningen. Het kan ook leiden tot verkeerde diagnoses. Zo wordt slechthorendheid bij jonge kinderen soms aangezien voor autisme of een gedragsprobleem. Als je bedenkt dat de bevolking vergrijst en het aantal mensen met gehoorproblemen dus logischerwijs toeneemt, dan weet je dat hier een oplossing voor moet komen.’

Sneller, effectiever en betrouwbaarder
De huidige gehoortesten werken met piepjes, en oogtesten werken met bijvoorbeeld letters die van een afstand gelezen moeten worden. ‘Dat vraagt om medewerking en een reactie van de cliënt. Maar wat als iemand niet gemakkelijk communiceert? Omdat diegene nog te jong is, een verstandelijke beperking heeft of om een andere reden niet kan communiceren?’, vraagt Goodall zich af.

Het product van MindAffect is niet afhankelijk van communicatie met of een reactie van de cliënt. Het werkt met een zeer geavanceerde hersencomputerinterface (BCI) en kunstmatige intelligentie (AI). Hiermee wordt de automatische reactie van de hersenen op stimuli geanalyseerd. ‘Onze technologie stelt ons in staat om dit sneller, effectiever en betrouwbaarder te doen dan welk bestaand systeem dan ook’, zegt de CEO. ‘Het is een diagnostisch systeem voor het gehoor en het zicht, waarmee zorgprofessionals als audiciens, opticiens en KNO-artsen snel en nauwkeurig het hoor- of zichtvermogen van een persoon kunnen testen.’

BCI en AI zijn de sleutel
De cliënt krijgt een headset op en bekijkt vervolgens een video naar keuze. Hij of zij hoeft verder niets te doen. Binnen tien minuten beschikt de professional die de test afneemt over alle gegevens om het hoor- en zichtvermogen van de patiënt te bepalen. ‘Het lijkt dus ‘vanzelf’ te gaan, maar er zit een superslimme technologie achter. En dat is wat ons uniek maakt’, legt Goodall uit.

De hersenen reageren op van alles en nog wat, dat gebeurt automatisch. Net zoals een ECG de activiteit van het hart meet en de EEG die van de hersenen, zo registreert de technologie van MindAffect of geluiden en beelden in de hersenen worden geregistreerd, dus of ze worden gezien of gehoord. ‘Als dat zo is, wordt vervolgens een gecodeerd signaal van de hersenen geanalyseerd door ons systeem. Onze test is twintig keer sneller dan de huidige methode. En onze test is veel gemakkelijker af te nemen, tegen een fractie van de gangbare kosten’, zegt Goodall.

Het Aurora Hearing Diagnostic System voor kinderen
MindAffect heeft het prototype dit najaar gevalideerd en verwacht de Aurora begin 2025 in Europa te certificeren en te lanceren. Vervolgens wordt het in 2026 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. In het jaar daarop is MindAffect van plan om een nieuwe variant van het product te introduceren: de KinderCap. Dit is een applicatie waarin de gehoortest en de zichttest worden gecombineerd. De KinderCap zou volgens de CEO voor elk kind moeten worden gebruikt. ‘Ik ben van mening dat alle kinderen deze snelle en leuke screeningstest moeten krijgen voordat ze naar groep 1 van de basisschool gaan. Er zijn nog zoveel kinderen met hoor- en zichtproblemen die geen diagnose krijgen en daardoor niet zo makkelijk meekomen op school of zelfs onnodig moeten overstappen naar het speciaal onderwijs. Het is onze missie om dit in de toekomst te voorkomen.’

Dyslexie- en autismescreenings
Als Goodall wordt gevraagd om nog verder in de toekomst te kijken, noemt ze de noodzaak van andere objectieve tests, waarmee kan worden onderzocht in hoeverre iemand daadwerkelijk begrijpt wat hij ziet en/of hoort.

‘Ook willen we dyslexie- en autismescreenings ontwikkelen. Onze BCI/AI-technologie is hiervoor de sleutel. Om te kunnen screenen op het gebied van dyslexie en autisme, moeten we het type hersensignaal vinden, en de consistente locatie ervan, dat wordt geactiveerd door de juiste stimuli. Die stimuli kunnen we vervolgens ‘toedienen’ en het resultaat analyseren. Zo kunnen we voor de cliënt de eventuele diagnose stellen. Zicht en gehoor zijn meer basale functies, en als begrip algemeen bekend. Voor cognitieve problemen is screening wat uitdagender, maar wel heel interessant’, aldus Goodall.

‘Voor objectieve monitoring van glaucoom – beschadigde oogzenuwen die in extreme gevallen tot volledige blindheid kunnen leiden – heeft MindAffect al een werkend prototype’, licht Goodall een tipje van de sluier. ‘Wat dit betreft zijn we erg blij met onze samenwerking met het UMC Groningen, de koploper in Nederland op dit gebied.’

Partners
Volgens de CEO van MindAffect zijn de professionals in academische ziekenhuizen waardevolle partners. ‘De professoren en artsen zijn erg behulpzaam en enthousiast. Ze helpen ons door waardevolle wetenschappelijke inzichten te bieden en ons steunbrieven te schrijven. De instellingen zelf lijken daarentegen niet altijd gemaakt om met ‘corporates’ samen te werken. Dit maakt partnerschap moeilijk, en het heeft ons vermogen om op grotere schaal te testen vertraagd. We zouden de samenleving sneller kunnen helpen met onze producten, als we meer medewerking kregen van zorginstellingen.’

Financieel gezien kreeg de start-up steun van onder meer NLC (de toonaangevende ‘healthtech-venture’ in Nederland), Oost NL en de Groeiversneller. ‘Het Oost NL-team is een belangrijke partner voor ons. Door financiering te verstrekken, maar ook door advies te geven over subsidieaanvragen. Oost NL heeft hun uitgebreide netwerk voor ons opengesteld, waardoor we een grotere kans van slagen hebben bij het betreden van de markt’, zegt Goodall.

De menselijke kant van BCI/AI
Om nog meer wind in de zeilen te krijgen, pleit Goodall voor meer begrip van BCI/AI in Nederland en dus ook in het oosten van het land. ‘Het werk dat je als startup doet om briljante technologie uit het lab naar de echte wereld te brengen, is soms ontmoedigend. Het ontwikkelen en valideren van de technologie, het ontwikkelen van prototypes, het vinden van partners, het krijgen van voet aan de grond op de markt, enzovoort. We merken dat er nog steeds argwaan en onbekendheid heerst, wat betreft geavanceerde technologie in de zorg. We ontwikkelen geen technologie om ‘deepfake’-video’s te maken of bevolkingsgroepen te misleiden. Wij ontwikkelen geavanceerde technologie om een eenvoudige test mee mogelijk te maken. Een test die is ontworpen voor alle mensen, niet alleen voor degenen die in staat zijn om te reageren. Ons doel is om een positief verschil te maken in het leven van mensen, en ook om onnodige zorgkosten te voorkomen.’

 

Ook interessant voor jou
Succesvolle AI Diner Pensant in Groenlo: Focus op innovatie en samenwerking
15 mei 2024
Verder lezen
Smart Health Day
9 december 2024
Verder lezen
Radboudumc "Met AI op zoek naar verbanden tussen ziekten van darm en brein Algoritmes leren tijdens virtueel bezoek aan ziekenhuizen van medische data"
16 januari 2024
Verder lezen
AI in de zorg succesvolle bijeenkomst op 12 december
19 december 2023
Verder lezen
Voorlopig politiek akkoord EU-eisen ontwikkeling kunstmatige intelligentie
10 december 2023
Verder lezen
AiNed geeft stevige impuls aan mkb voor ontwikkeling en toepassing van AI
14 augustus 2023
Verder lezen
Aiosyn ontwikkelt platform om pathologen te ondersteunen Verder lezen
Lieke Poot, Isala: "Kunstmatige intelligentie houdt de zorg toegankelijk" Verder lezen
Bram van Ginneken, Radboudumc: "De robot die ic-patiënten omdraait in bed? Die komt er" Verder lezen
Martijn Rademakers, Tonos Care: "Roosters maken met AI leidt tot minder werkdruk in de zorg" Verder lezen
Terugblik: AI & Medical Imaging event
5 december 2022
Verder lezen
Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek
21 september 2021
Verder lezen
AI-hub Oost-Nederland is partner van