Wageningen en Nijmegen werken samen in ICAI Lab

Cases
Wageningen en Nijmegen werken samen in ICAI Lab

Nauwkeurig persoonlijk advies geven over voeding en een gezonde levensstijl, met behulp van kunstmatige intelligentie. Dat is het doel van het eerder dit jaar geopende OnePlanet ICAI-lab, een samenwerking tussen Wageningen en Nijmegen.

Het effect van veranderingen in leefstijl verschilt sterk per persoon. Het hangt af van iemands genen, eetpatroon, activiteit en de omgeving waarin diegene leeft. Door data over deze factoren met elkaar te combineren, ontstaat diepgaander inzicht in de effecten van leefstijladviezen.

Gezondheid en voeding
Het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) opende eerder dit jaar een nieuw lab gericht op gezondheid en voeding. Dit OnePlanet ICAI-lab for Precision Health, Nutrition and Behavior is een samenwerking tussen onder andere de Radboud Universiteit, OnePlanet Research Center, Radboudumc en Wageningen University & Research (WUR).

In het ICAI Lab werken zeven PhD studenten en twee postdocs. Zij werken onder andere aan de ontwikkeling van nieuwe sensoren, algoritmes, chatbots en apps die gepersonaliseerde ondersteuning geven op het gebied van gezondheid en (eet)gedrag.

Persoonlijke aanpak
Het lab wordt gecoördineerd door wetenschappelijk directeuren Guido Camps (WUR) en Tibor Bosse (Radboud Universiteit). Bosse vertelt op de WUR-website: “Dit lab geeft ons de kans flinke stappen te zetten in de toepassing van Artificial Intelligence op het gebied van voeding en gezondheidszorg. De persoonlijke aanpak gecombineerd met technische middelen levert een bijdrage aan een benodigde omslag in ons eetgedrag.”

Camps vult aan: “Door onze krachten te bundelen denk ik dat we echt een bijdrage gaan leveren aan het vakgebied. We weten dat het maken van voedingsadviezen in de praktijk behoorlijk tijdrovend is. Door gebruik te maken van slimme apps kan de belangrijke intermenselijke kant binnen voedingsadvies en (eet)gedrag nog meer aandacht krijgen.”

Dit lab geeft ons de kans flinke stappen te zetten in de toepassing van Artificial Intelligence op het gebied van voeding en gezondheidszorg.

Tibor Bosse, Radboud Universiteit

Over ICAI
Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) is een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence. Het is voor de WUR het tweede ICAI Lab, na het AI for Agro-Food Lab. In Nijmegen zitten tevens AI-RONDO, Donders AI for Neurotech Lab, Radboud AI for Health en Thira Lab. Ook Eindhoven, Utrecht, Den Bosch, Delft en Amsterdam hebben ICAI Labs.

AI-hub Oost-Nederland is partner van