AI in Oost-Nederland

Sterk ecosysteem 

In Oost-Nederland zijn meer dan 350 bedrijven actief bezig met AI-toepassingen rond belangrijke maatschappelijke thema’s. Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken vele wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. En met initiatieven als AI for Life, het AI-netwerk in Twente en BOOST Smart Industry wordt er al volop samengewerkt rond AI. 

Al deze losse schakels brengen we bij elkaar in AI-hub Oost-Nederland. Het steeds sterkere AI-ecosysteem dat zo ontstaat en zichtbaar wordt, zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven, bindt onderzoekers en digitaal talent aan de regio en biedt kansen voor het verwerven van fondsen, onder andere in Europa. Kortom: er ontstaat meer slagkracht voor het doorontwikkelen en vraaggericht toepassen van AI.  

Toepassingen 

AI-hub Oost-Nederland richt zich vooral op het toepassen van AI op thema’s waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu, en waar economische kansen liggen. Dat zijn in de eerste plaats gezondheid, voeding, industrie, energie en onderwijs.  

Daarnaast werken we binnen de hub aan het toepassen van AI op thema’s als veiligheid, biodiversiteit, logistiek, transport en mobiliteit. Tussen al deze thema’s wordt gezorgd voor crossovers en kennisdeling.

Download het BCI-rapport voor meer informatie
Artificial Intelligence