AI Parade wegens succes verlengd tot en met najaar 2023

Nieuws

Voor de Koninklijke Bibliotheek, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse AI Coalitie aanleiding om de AI-Parade te verlengen tot en met het einde van dit jaar. De AI-Parade reist tot en met het najaar van 2023 langs 36 bibliotheken. Debatten, workshops en tentoonstellingen maken onderdeel uit van het programma van een AI-Parade. Het gaat om een variatie aan aansprekende activiteiten, die een groot publiek kunnen bereiken.

Doel AI-Parade

Het doel van de AI-Parade is inwoners van Nederland zo veel mogelijk voor te bereiden op een toekomst met AI. Het is van belang hen direct te betrekken en het niveau van kennis en bewustzijn over AI te verhogen. Om hen in staat te stellen de toepassing van AI zo goed mogelijk in hun dagelijks leven te kunnen benutten.

Tijdens deze rondreizende tentoonstelling kunnen bezoekers van bibliotheken nader kennismaken met kunstmatige of artificiële intelligentie, ook wel AI genoemd. Centraal staan vragen als: wat is AI? Wat is het niet? Wat merk je ervan in het dagelijks leven? En wat zijn de gevolgen voor de samenleving in de toekomst? Binnen de programmering, die per bibliotheek één maand omvat, gaan AI-specialisteren, -ondernemers en -gebruikers in dialoog met de bezoekers tijdens sessies, workshops en andere activiteiten over AI-ontwikkelingen.

Selectie bibliotheken voor het najaar

Onderstaande bibliotheken zijn geselecteerd voor het huisvesten van de AI-Parade vanaf oktober 2023. De partners van de AI-Parade feliciteren hen van harte met de toewijzing en kijken uit naar zes nieuwe AI-Parades die bij zullen dragen aan de bewustwording van inwoners van Nederland over AI.

AI-hub Oost-Nederland is partner van