Think East Netherlands

In Oost-Nederland werken we met elkaar aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Onze ambitie staat in de Innovatieagenda Oost-Nederland. Dat doen we vanuit het platform Think East Netherlands. Kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, regio's, clusterorganisaties en (koepel)organisaties (o.a. Oost NL, Novel-T, Kennispoort, VNO-NCW midden) werken aan en met een gemeenschappelijke innovatieagenda op de vijf domeinen waarin we excelleren. We investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Think East Netherlands en doe met ons mee.

website:
https://thinkeast.nl/themes/digitale-industrie-and-technologie
Telefoonnummer:
E-mailadres:
AI-hub Oost-Nederland is partner van