Over AI

Over Artificial Intelligence

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig handelingen verrichten en beslissingen nemen. In zekere zin imiteren ze hierbij het denkvermogen van de mens. Omdat AI breed toepasbaar is, heeft de ontwikkeling ervan impact op veel bedrijfssectoren en op de maatschappij als geheel. De verwachting is dat AI in de toekomst voor een groot deel onze welvaart en ons welzijn bepaalt.

Hoewel AI niet nieuw is – de eerste ontwikkelingen vonden plaats in de jaren ’50 –, staat deze technologie in veel opzichten nog in de kinderschoenen. Door de exponentiële groei van data, de jaarlijks toenemende rekenkracht van computers en steeds krachtigere AI-algoritmen, neemt deze technologie steeds meer een vlucht. Dat maakt dat veel bedrijven de kansen van AI willen verkennen of de volgende stap willen zetten op dit gebied.

Landelijke strategie

Nederland bouwt aan een sterke positie in zowel de ontwikkeling als toepassing van AI. Daarvoor heeft het kabinet een strategisch actieplan opgesteld en is de Nederlandse AI-Coalitie (NL AIC) opgezet. Deze coalitie zet AI in voor de grote economische en maatschappelijke uitdagingen, voor concrete businesskansen en voor het versterken van onze internationale concurrentiepositie. AI-hub Oost-Nederland is partner van de NL AIC. Kijk voor meer informatie over AI en over de NL AIC op nlaic.com.

Artificial Intelligence