provincie Gelderland

Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers.

website:
www.gelderland.nl
organisation type:
Overheid
Telefoonnummer:
AI-hub Oost-Nederland is partner van