MKB Datalab Oost
SLIMMER ONDERNEMEN MET AI EN DATA

Wat biedt MKB-Datalab het MKB en (semi-)overheidsinstellingen?

MKB Datalab Oost helpt het MKB en (semi-)overheidsinstellingen waarde te halen uit hun data met de inzet van masterstudenten van Radboud Universiteit en Universiteit Twente. Studenten Artificial Intelligence en Data Science gaan onder professionele begeleiding van universitair docenten aan de slag met vraagstukken vanuit midden en kleinbedrijf en (semi-)overheidsinstellingen. De inspiratiesessies en workshops dienen om het MKB en (semi-)overheidsinstellingen te helpen bij het verkennen en identificeren van mogelijke data- of AI-vraagstukken.

Waarom een MKB Datalab Oost?

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence en data science erg snel gaan. AI en data science helpen ons om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Ondernemers herkennen de kansen in het gebruik van AI en data science maar weten soms niet goed hoe ze hier concreet mee aan de slag kunnen gaan. Juist voor de midden en kleine ondernemingen is de digitale transitie lastig. Midden en kleine bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen beschikken veelal niet over de juiste technische kennis om met hun eigen data meerwaarde te creëren voor zichzelf en hun klanten. Voor deze bedrijven  wil het MKB Datalab Oost een verschil maken. Met de oprichting van het MKB Datalab Oost willen we in Oost Nederland een bijdrage leveren aan het dichten van de kloof tussen wat de potentiële mogelijkheden zijn op het gebied van AI en data science voor de MKB‘er en wat er door MKB’ers op dit moment al wordt toegepast.

Voor wie?​

MKB Datalab Oost is er voor de brede groep MKB bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen in Oost-Nederland in alle fases van het bekend zijn en/of ervaring hebben met het werken met data:
1.     Bedrijven en organisaties die nog geen ervaring hebben met data-gedreven werken en op zoek zijn naar handvatten om  te  beginnen met het verzamelen van data.
2.     Bedrijven en organisaties die al wel data verzamelen, maar moeite hebben met data degelijk op te schonen, op te slaan en het voor te bereiden op eventuele analyses.
3.     Bedrijven en organisaties die data dusdanig ontsluiten dat er analyses gedraaid kunnen worden, maar die nog weinig capaciteit en kennis hebben om voorspellende analyses te draaien.
4.     Bedrijven en organisaties die wel al voorspellende analyses draaien maar behoefte hebben aan het verkrijgen van inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en data science.
5.     Bedrijven en organisaties die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en mogelijkheden op gebied van AI en data science en op zoek zijn naar capaciteit voor de korte termijn. 

Werkwijze

Het MKB Datalab Oost levert maatwerk volgens een vaste structuur. Via inspiratiesessies en de AI for Business masterclass enthousiasmeren we MKB bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen over de mogelijkheden van data. Door een laagdrempelig intakegesprek en de datacheck werken we toe naar een voorstel voor een op maat opdracht. Bij akkoord zal een student zich ongeveer 80 uur inzetten om het beloofde resultaat op te leveren. Lukt het niet om bij de intake tot een voorstel voor een op maat opdracht te komen dan ondersteunen we de MKB’er hierbij in de Data workshop.

MKB'ers gaan dus onder professionele begeleiding aan de slag met masterstudenten. Bij een op maat opdracht wordt vooraf een deliverable afgesproken waarvoor een resultaatsverplichting geldt. Door professionele begeleiding vanuit Radboud Universiteit en Universiteit Twente wordt er altijd geleverd. De inspiratiesessies en workshops dienen om MKB'ers te helpen bij het identificeren en afbakenen van een data vraagstuk.  

Over een periode van zes tot acht weken gaat een masterstudent onder begeleiding aan de slag met het project. Dat wordt opgeleverd en geëvalueerd met de opdrachtgever. Daarna kan er gestart worden met een nieuw project.

Over MKB-Datalab Oost

De informatie, inspiratie, kennis en consultancy die MKB Datalab Oost-Nederland biedt wordt via 2 loketten in Oost-Nederland aangeboden: MKB Datalab Oost-Nederland @Radboud University en MKB Datalab Oost-Nederland @University Twente.

Projecten worden door master studenten uitgevoerd van de mastopleiding Computing Science (Radboud Universiteit), masteropleiding AI (Radboud Universiteit), masteropleiding Computer Science (Universiteit Twente) masteropleiding Business Information Systems (Universiteit Twente) en de masteropleiding Applied Mathematics (Universiteit Twente)

Studenten voeren opdrachten uit buiten het curriculum (de opleiding). Projecten zijn daarmee (in tegenstelling tot bijvoorbeeld stageopdrachten) flexibel in te plannen op momenten dat de opdrachtgever erom vraagt.    

MKB datalab wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Contactformulier

Vul hier je gegevens in.

Ik ben geïnteresseerd in:

Voorkeur voor voertaal student en begeleiding:

* Verplicht veld
AI-hub Oost-Nederland is partner van