Nationaal

Ook nationaal zijn er diversie subsidiemogelijkheden. Een compleet overzicht vind je hier:

Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

In het bijzonder brengen we de MIT subsidie onder de aandacht. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Alle informatie over de MIT vind je hier: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit

Nationaal

Ook nationaal zijn er diversie subsidiemogelijkheden. Een compleet overzicht vind je hier:

Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

In het bijzonder brengen we de MIT subsidie onder de aandacht. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Alle informatie over de MIT vind je hier: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit

AI-hub Oost-Nederland is partner van