Alliander en Radboud Universiteit zetten AI in voor optimalisatie elektriciteits- en gasdistributienetwerken

Nieuws Energie

De Radboud Universiteit en energienetwerkbedrijf Alliander gaan de komende twee jaar intensief samenwerken. Daarvoor tekenen beide organisaties op 1 maart een intentieverklaring met de ambitie onderzoek, onderwijs en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten en zodoende de energietransitie optimaal te ondersteunen.

In de samenwerking wisselen Alliander en de Radboud Universiteit experts en onderzoeksfaciliteiten uit en initiëren ze gezamenlijk master-, PhD- en postdocprojecten. Daarbij  werken ze onder andere aan digitale technologieën die het netwerkbeheer kunnen ondersteunen, rekening houdend met de veranderende energieproductie. ‘Door samen te werken willen we met ons onderwijs en onderzoek extra bijdragen aan de energietransitie’, aldus Daniel Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit.

In de huidige energietransitie groeit de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit  snel. Dit brengt grote uitdagingen mee voor ons elektriciteitsnet. Met deze intensieve samenwerking tussen de Radboud Universiteit en Alliander, dat de elektriciteitsnetwerken in een groot deel van Nederland beheert, verwachten beide organisaties belangrijke stappen te zetten naar intelligente oplossingen om het elektriciteitsnetwerk optimaal te kunnen benutten en uit te breiden.

Om dit te realiseren gaan de partijen op vijf gebieden samenwerken: Kunstmatige intelligentie voor optimalisatie van elektriciteits- en gasdistributienetten (1), het voorkomen, analyseren en oplossen van veiligheidsdreigingen (2), het ontwikkelen van fysische modellen die inzicht geven in het elektriciteitsnet (3), scherper inzicht krijgen in de risico’s op overbelasting en storingen met behulp van geavanceerde statistiek (4) en het ontwikkelen en optimaliseren van ondersteunende technologieën voor fysiek en administratief werk (5).

Ook op andere gebieden wordt de samenwerking verder uitgebouwd, zoals in de managementwetenschappen. Ook de juridische, sociale en maatschappelijke aspecten van de energietransitie worden onder de loep genomen.

‘Onze samenwerking stelt studenten in staat om nu en in de toekomst impact te hebben op deze grote maatschappelijke en technologische uitdaging’, aldus Rinke van de Rhee, directeur Business Digitalisering en IT a.i. van Alliander. ‘Zo kunnen zij hun eigen toekomst mee vorm geven.’

Ook interessant voor jou
Succesvolle PowerUp: Samenbrengen van AI & Energie-Innovaties op Arnhems Buiten
31 mei 2024
Verder lezen
Succesvolle AI Diner Pensant in Groenlo: Focus op innovatie en samenwerking
15 mei 2024
Verder lezen
ABB uit Ede CO2-neutraal door inzet data en AI
22 januari 2024
Verder lezen
Voorlopig politiek akkoord EU-eisen ontwikkeling kunstmatige intelligentie
10 december 2023
Verder lezen
AiNed geeft stevige impuls aan mkb voor ontwikkeling en toepassing van AI
14 augustus 2023
Verder lezen
Innoveren met AI? Bedrijven kunnen het én er zijn financierings-mogelijkheden Verder lezen
De energievraag drastisch verlagen met Green IT Verder lezen
Hoe het net steeds iets slimmer wordt Verder lezen
AI-hub Oost-Nederland is partner van